Trafikförsäkringsavgift

Dela

Enligt lag måste i stort sett alla fordon som är i trafik vara skyddade av en trafikförsäkring. Om du kör oförsäkrad, t ex för att du glömt betala din bilförsäkring så att den löpt ut, får du betala en hög trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen istället. Denna avgift är verkligen inte nådig: Om du kör en oförsäkrad personbil får du för närvarande betala 103,50 kr per dag så fort din bilförsäkring löpt ut vilket blir över 3000 kr i månaden.

Varför måste jag betala trafikförsäkringsavgift?

En trafikförsäkring, som även ingår i halv- och helförsäkringarna, ger ersättning för personskador både på dig och din omgivning om du skulle orsaka en olycka. Utöver det ger den ett skydd mot skador på annans egendom. Trafikförsäkringsavgiften ger samma skydd som en trafikförsäkring och det är därför den finns, för om du skulle köra helt oförsäkrad skulle du bli ruinerad om du orsakade en olycka och skadade någon annans egendom. Och inte heller skulle du och/eller dina medtrafikanter få någon ersättning vid personskador.

Måste alla fordon vara försäkrade?

Nej, inte riktigt alla fordon måste ha en trafikförsäkring, det finns faktiskt några få undantag. Alla motordrivna fordon som endast kört inom ett inhägnat tävlings- eller träningsområde behöver inte ha det. Om du till exempel har en crossmotorcykel som du bara kör på en inhägnad crossbana behöver du ingen trafikförsäkring men i sådana fall måste den transporteras till och från tävlings- eller träningsområdet, för om du kör den till området måste den vara försäkrad.

De fordon som ska ha en trafikförsäkring är:

  • Personbilar, inklusive taxi, budbilar, hyrbilar och husbil
  • Lastbil
  • Buss
  • Registreringspliktig moped
  • MC
  • Traktor
  • Terrängfordon
  • Motorredskap, alltså fordon som har en maxhastighet på 50 km/tim

Trafikförsäkringsavgifter

Så här mycket måste du betala i trafikförsäkringsavgift från dag 1 om du kör oförsäkrad:

 

TFF-kod Avgiftsgrupp Avgift per dag, kr
0101 Personbil, yrkesmässig personbefordran (taxi) 117,80
0102 Personbil, yrkesmässig godsbefordran (budbil) 41,09
0103 Personbil, yrkesmässig uthyrning 63,01
0104 Personbil – husbil, inte yrkesmässig trafik 9,86
0105 Personbil, övriga (privat personbil) 115,06
0201 Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil 26,57
0202 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig godsbefordran 76,71
0203 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig uthyrning 54,79
0204 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, inte yrkesmässig trafik 128,76
0205 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, brandbil 24,65
0206 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, övriga 136,98
0207 Lastbil, yrkesmässig personbefordran 104,10
0301 Buss 158,90
0501 MC, slagvolym högst 125 kubikcentimeter och effekt högst 11 kW 19,17
0502 MC, slagvolym över 125 kubikcentimeter eller effekt över 11 kW 136,98
0503 Moped, registreringspliktig 27,39
0601 Traktor 17,18
0701 Motorredskap 21,91
0801 Terrängfordon 49,31