Pris för bilförsäkring

Dela

Det är många faktorer som påverkar en bilförsäkrings premie. Vad bilförsäkringen kommer att kosta för dig beror på:

Typ av bilförsäkring. Trafikförsäkringen är naturligtvis den billigaste försäkringen eftersom den inte täcker några som helst skador på din bil. Inte ens stöld. Halvförsäkringen kostar lite mer och helförsäkringen kostar mest, men är den billigaste lösningen om du hamnar i en olycka eller om bilen blir stulen. Då behöver du bara betala självrisken istället för att köpa en helt ny bil.

Typ av bil. Försäkringsbolagen har listor över alla bilmodeller som bestämmer vilket premie du ska betala. Som exempel kan det nämnas att en snabb sportbil har en högre premie än en vanlig personbil.

Var du bor. Premierna skiljer sig åt beroende på var i Sverige du bor och om du bor i en stad eller inte. Generellt kan man säga att bilförsäkringspremien är högre i större städer och framför allt om du bor i Stockholms innerstad eller i utsatta områden. Om du förvarar bilen i ett eget garage brukar premien bli något lägre.

Ålder och kön. Unga bilförare betalar en högre premie än äldre förare eftersom unga bilförare oftare är involverade i olyckor. Ju äldre du är desto lägre premie. Kvinnor betalar en lägre premie än män eftersom män tenderar att hamna i olyckor oftare än kvinnor.

Tidigare bilskador.  Om du har varit med om många olyckor tidigare riskerar du att få betala en högre bilförsäkringspremie.

Försäkringsbolag. Olika försäkringsbolag har olika premier, men ofta kan du få ett bra pris om du har flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag.