Betyg

Fördelar

  • Upp till 20% rabatt
  • Bäst service

Besök nu

Läs mer

Moderna Försäkringar - vårt omdöme

Moderna Försäkringar, som är en del av Tryg vilken är en av Nordens allra största försäkringskoncerner, erbjuder försäkringar till både privatpersoner och företag. Hos Moderna Försäkringar hittar du inte bara bilförsäkring, utan även försäkringar som täcker ditt hem, din båt, din mc samt dina djur.

När det kommer till bilförsäkringen så kan du utforma den så den passar dina
behov och din situation bäst. Du väljer helt enkelt själv vad du vill att din bilförsäkring ska innehålla. Om du dessutom väljer att samla alla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till hela 20 % på din bilpremie.

Olika typer av bilförsäkringar

Hos Moderna Försäkringar hittar du självklart den klassiska och obligatoriska trafikförsäkringen, en fin halvförsäkring och en riktigt bra heltäckande försäkring. Vad dessa innehåller exakt kan du läsa här. Bilförsäkringen upphör att gälla efter det att den försäkrade bilen uppnått 15 år, räknat ifrån det datum försäkringen registrerades hos bolaget.

Bilförsäkring Large, som blir din om du kompletterar din försäkring med tilläggsförsäkringarna Kombi, Allriskförsäkring och Trafikolycksfall, har blivit raknad etta av Konsumenternas Försäkringsbyrå och passar bra för dig som vill ha ett riktigt bra heltäckande skydd för livet.

Tilläggsförsäkringar

Moderna Försäkringar erbjuder en hel del tilläggsförsäkringar för dig som vill ha det där extra skyddet som får dig att känna dig lite tryggare på vägarna. Tilläggsförsäkringarna ser ut såhär:

  • Skulle din bil vara inne på reparation under en längre tid ersätter Moderna Försäkringar 75 % av kostnaderna för en hyrbil alternativt 100 kr om dagen om du inte vill ha en hyrbil. Denna ersättning får du i högst 60 dagar.
  • Trafikolycksfall och krishjälp. Om du eller andra passagerare i den försäkrade bilen skulle råka ut för en trafikolycka täcker denna försäkring kostnaderna för sjukhus- eller behandling.
  • Får du punktering ersätts kostnaderna vid till exempel däckbyte. Vid driftstopp får du även tillgång till hyrbil, utan kostnad, i max tre dygn medan din bil repareras.
  • Allrisk Bil. Denna drulleförsäkring ersätter kostnader vid till exempel feltankning, om du spillt något på bilens inredning eller om du tappat bort bilnycklarna.
  • Denna försäkring omfattar både assistans- samt hyrbilsförsäkring och ger dig dessutom 50 % minskad självrisk om skadegörelse på ditt fordon orsakats av en tredje part.