Husbilsförsäkring

Dela

Om du har skaffat husbil är det en husbilsförsäkring som gäller och inte den vanliga bilförsäkringen. En husbilsförsäkring ger ungefär samma skydd som en vanlig bilförsäkring men kan även ge ersättning för semesteravbrott och ett utökat skydd för inbrott i bilen, något som bilförsäkringen.com nu ska titta närmare på.

Ger ett omfattande stöldskydd

Om du har en husbilsförsäkring får du:

 • Ersättning för stulen husbil. Om någon har stulit din husbil och den inte har hittats inom 30 dagar får du ersättning för den.
 • Ersättning för skadegörelse som uppstått i samband med ett inbrotts- eller stöldförsök.
 • Ersättning för stöld av fastmonterade tillbehör, fordonsdelar och annan fastmonterad utrustning vare sig de suttit på utsidan eller insidan av din husbil. Det gäller även bilradio och fastmonterad biltelefon som endast är avsedda att användas i bilen. Du kan även få ersättning för demonterade fordonsdelar och utrustning som har varit inlåsta i ett garage eller i en annan lokal.
 • Ersättning för saker som datorer, mobiltelefoner, surfplattor, smycken och spritdrycker om det sker på en resa utanför hemorten och fordonet inte varit obebott i mer än 1 dygn. När det gäller sådana här stölder skiljer sig reglerna ganska mycket åt mellan försäkringsbolagen så kolla noga vad som gäller innan du tecknar din husbilsförsäkring. Dessutom brukar ersättningstaket vara lågt.

Ersättning för semesteravbrott

Ersättningen för semesteravbrott påminner lite om en reseförsäkring och är knappast något som ingår i en vanlig bilförsäkring. Om din bil drabbas av någon skada som omfattas av stöldskyddet och som gör att du inte kan fortsätta din påbörjade resa får du ersättning.  Ersättningen brukar vara på 200 – 300 kr/dag och gäller för alla dina förlorade semesterdagar upp till några veckor.

Övrigt skydd

 • Person- och egendomsskydd. Naturligtvis ingår den obligatoriska trafikförsäkringen i en husbilsförsäkring. Den ger det sedvanliga skyddet för personskador och skador på annans egendom om du skulle orsaka en trafikolycka.
 • Om din husbil börjar brinna får du ersättning för brandskadorna, men om branden har uppstått på grund av egen inmonterad utrustning kan ersättningen begränsas.
 • Skydd mot glasskador som uppkommit på exempelvis sido-, vind, bak- eller siktruta efter exempelvis ett stenskott eller skadegörelse.
 • Räddningshjälp 24 timmar om dygnet om du drabbas av ett driftstopp eller resa hem om husbilen blivit stulen.
 • Rättskydd vid tvister eller skadeståndskrav.
 • Maskinskadeskydd om husbilen är högst 8 år gammal och inte körts längre än 12 000 mil.
 • Vagnskadeskydd om du har tecknat en helförsäkring.