Halvförsäkring

Dela

En halvförsäkring ger till skillnad från en trafikförsäkring även din bil ett visst skydd. Om du tecknar en halvförsäkring får du även hjälp vid stöld, brandskada, maskinskada och glasskada samt räddningshjälp och rättsskydd.

Stöld

En halvförsäkring hjälper dig om din bil blir stulen eller skadas vid ett stöldförsök. Halvförsäkringen täcker även stöld av utrustning som till exempel bilstereo, GPS, kommunikationsradio och fastmonterad mobiltelefon. Om du har ett godkänt och fackmannamässigt installerat billarm brukar du få betala en låg självrisk om din utrustning eller din bil blir stulen.

Brandskada

Om du har en halvförsäkring och din bil fattar eld, till exempel på grund av ett blixtnedslag eller en explosion, får du ersättning. Du får även ersättning om din bil kortsluts och dina elkablar blir förstörda.

Maskinskada

Om din bil drabbas av elfel, om bilmotorn havererar eller om delar av motorn går sönder får du ersättning. Vanligtvis ger en halvförsäkring endast ersättning för maskinskada på bilar som är högst 8 år gamla eller som har körts högst 10000 mil. Tänk på att du inte heller får ersättning för maskinskador om du trimmat din bil på ett sätt som inte godkänts av generalagenten eller om skadan skett under en biltävling.

Glasskada

En halvförsäkring täcker glasskador på bilens rutor. Om din bilruta till exempel förstörs av ett stenskott eller skadegörelse får du ersättning, men om du krockar eller kör av vägen ersätts du normalt inte.

Räddning

Om din bil drabbas av driftstop får du hjälp med bärgning till närmsta verkstad. En halvförsäkring ger även ersättning för transport av bilförare och eventuella passagerare vid sjukdom och olycksfall.

Rättsskydd

Halvförsäkringen ger dig som bilägare ett mycket bra rättskydd om du skulle hamna i en rättstvist efter en trafikolycka, ett bilköp, en bilförsäljning eller om du hamnar i en tvist med en verkstad som utfört en dålig reperation.