Helförsäkring

Dela

En helförsäkring är den enda bilförsäkring som ger dig och din bil ett komplett skydd. I en helförsäkring ingår allt som finns i trafikförsäkringen och halvförsäkringen men också en vagnsskadeförsäkring.

Det här ingår i en helförsäkring

En vagnskadeförsäkring täcker alla möjliga slags skador på din bil. Det spelar ingen roll om du själv orsakar en trafikolycka, kör i diket eller backar in i en lyktstolpe, om du har en helförsäkring får du alltid ersättning. Även om din bil skadas på annat sätt, till exempel om ett träd brakar ner över din bil eller om någon utsätter den för skadegörelse, får du ersättning.

I en helförsäkring ingår även trafikförsäkringens skydd för personskador och skador på annans egendom och halvförsäkringens skydd mot brandskada, glasskada och maskinskada samt ett rätts- och räddningsskydd.

Det finns situationer då helförsäkringen inte gäller, till exempel om du har skadat din bil under en tävling, om skadan beror på slitage på grund av bristfälligt underhåll eller om bilen har ett konstruktionsfel (då bör du vända dig till tillverkaren). Naturligtvis gäller inte helförsäkringen heller om man skadar bilen på grund av rattfylla.

Det går inte att säga exakt vad som ingår i en helförsäkring och vilka undantag som gäller eftersom olika helförsäkringar har olika villkor, så läs alltid igenom respektive försäkringsbolags villkor noggrant innan du tecknar en helförsäkring.

Vem behöver en helförsäkring?

Många gånger när man köper en ny bil brukar många biltillverkare erbjuda en vagnskadegaranti som ofta gäller i tre år. Så länge du har en vagnskadegaranti räcker det med att lägga till en halvförsäkring, men när biltillverkarens vagnskadegaranti upphör att gälla bör du skaffa en helförsäkring. Du som köper en äldre begagnad bil bör genast teckna en helförsäkring om du är rädd om din bil.