Husvagnsförsäkring

Dela

Har du nyligen skaffat dig en ny husvagn eller har en oförsäkrad kan det vara en bra idé att försäkra den. Husvagnsköp är för det mesta dyrt och du vill ha ditt fordon skyddat i fall att något skulle hända. Du kan välja mellan halv och helförsäkring, beroende på vad för slags skydd du känner att du behöver.

Halv eller hel vagnsförsäkring

Halv husvagnsförsäkring innebär att husvagnen är skyddad för stöld, brand, ansvarsskydd och rättskydd. Denna försäkring ersätter även skador och utrustning till husvagnen. Rättskydd innebär att den som kör, ägaren av husvagnen, får hjälp med rättegångstvister ifall något skulle inträffa. Summan som försäkringsbolaget hjälper till med varierar ifrån fall till fall. I flera fall ingår även kris försäkring om du eller en familjemedlem får traumatiska upplevelser. Företaget betalar då för att personen i fråga ska få behandling i upp till 10 tillfällen.

En hel vagnsförsäkring innebär allt som ingår i halv husvagnsförsäkring. Det som tillkommer är vagnskadeförsäkring, vilket ger ersättning för vagnskador. Vagnskador kan vara kollisioner med andra fordon, att köra ner i diket eller råka ut för fallande träd på vägen. För att allt ska gå igenom med en försäkring om något händer krävs det att slangar, ledningssystem och tankar årligen undersöks.

Semesteravbrott

Ytligare försäkring är semesteravbrott. Ni är då under er semester ute med husvagnen försäkrade om ni behöver avbryta semester ifall att husvagnen inte går att använda. Ersättningen utbetalas för varje dag fordonet är obrukbart. Pris exempel är 200 kr varje dag ditt fordon inte går att använda under maximalt 3 veckor.

Efter att du har bestämt vad du vill ska ingå i din försäkring är det dags att börja titta över vad de olika försäkringsbolagen har att erbjuda. För att hitta den bästa försäkringen är det viktigt att titta över att allt som man vill ska ingå och att man som kund finner priset lämpligt. Det är viktigt att du och din familj känner er säkra under er resa.