Försäkra importerad bil

Dela

Den låga efterfrågan på bilar i det krisdrabbade Europa har gjort att det kan vara lönsamt att direktimportera sin bil istället för att köpa den i Sverige. En del hämtar hem sin bil ända nere i Italien medan andra importerar sin nya BMW från Tyskland, men bilar importeras ifrån stora delar av EES-området. Bilar som importeras från ett EES-land är nämligen helt befriade från tullavgifter vilket gör importen relativt billig. De länder som ingår i EES är samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Observera att Schweiz inte är med i EES.

Försäkra din importbil

Här ska vi på bilförsäkringen steg för visa dig hur du enklast försäkrar den bil du ska importera.

  1. Kontakta ett försäkringsbolag och säg att du vill skaffa en tillfällig 30-dagarsförsäkring för din importbil. Du kan välja mellan en trafikförsäkring, halvförsäkring och en helförsäkring. Om bilen är försäkrad i ursprungslandet kan du köra hem bilen till Sverige innan du tecknar en tillfällig bilförsäkring, men du måste göra det inom en vecka från och med det ögonblick bilen befinner sig i Sverige.
  2. Uppge bilens fabrikat, modell, chassinummer, totalvikt, motoreffekt och ursprungsland till försäkringsbolaget. När den tillfälliga bilförsäkringen väl är tecknad är bilen registrerad i Sverige, något som man måste göra inom en vecka.
  3. Inom 30 dagar måste du skaffa en ny vanlig bilförsäkring eftersom 30-dagarsförsäkringen inte kan förlängas, vilket förvisso är bra eftersom den är dyrare än en vanlig bilförsäkring.

Att tänka på vid direktimport av bil

  • Om bilen har körts i mer än 600 mil eller varit i trafik i längre tid än 6 månader behöver du inte betala någon moms för bilen, men om du köper en helt ny bil måste du betala 25 % i moms.
  • Ansök om ursprungsprotokoll. Bifoga registreringsbeviset i original och en handling som styrker att bilen är din, till exempel ett kvitto på köpet.

Om du vill veta mer om vad man bör tänka på vid import av bil kan du läsa vidare på konsumentverkets hemsida konsumenteuropa.se.