Ta rätt bilder – få din ersättning snabbare

Krockar mellan bilar är tyvärr mycket vanliga i dagsläget och hela 200 000 anmälningar om vagnskador hamnar på försäkringsbolagets Ifs bord varje år. Dock är det mycket ovanligare att svenskarna dokumenterar krockarna och de skador som uppstått. Så lite som en halv procent av de anmälningar som görs till If innehåller bilder, vilket är på tok för lite.

Att dokumentera skadorna på rätt sätt i samband med krocken är inte endast viktigt när det gäller att reda ut eventuella oklarheter gällande vad som faktiskt hände, utan en noggrann dokumentation kan även påskynda försäkringsbolagens utbetalande av ersättningar.

Felaktiga bilder drar ut på tiden

Antalet bilder som skickas in i samband med kollisioner är långt ifrån tillräckligt men ytterligare ett problem är att bilderna oftast visar fel saker enligt försäkringsbolagen. Detta har som konsekvens att ärendet tar mycket längre tid än det borde och utbetalningen av ersättning blir lidande.

Oftast har man tagit närbilder på repor och bucklor som orsakats i samband med krocken men det försäkringsbolagen hellre vill ha är bilder som är tagna ifrån ett längre avstånd, för att få en tydlig överblick över hela situationen. Detta, tillsammans med en tydlig skadeanmälan, kan påskynda ärendet avsevärt vilket är fördelaktigt för alla inblandade. Nedan ska vi förtydliga vad bilderna som ska skickas in till försäkringsbolaget bör visa.

Följande bör dina bilder visa efter en kollision

  • Hur stor avståndet mellan bilarna är och hur bilarna står i förhållande till varandra.
  • Eventuella avstånd till räcken samt till vägkanten.
  • Finns det bromsspår ska längden på dessa synas.
  • Har olyckan orsakats av skymd sikt, ska dessa sikthinder (till exempel träd, murar eller hus) finnas med i dokumentationen.
  • Skyltar samt märkningar på vägen i närheten av kollisionsplatsen.

Använd din telefonkamera

Kameran på mobiltelefonen är ett mycket bra verktyg att använda för att dokumentera situationen. Den har trots allt majoriteten av oss alltid till hands. Ta hellre för många än för få bilder på krocken men även på din omgivning, det kan underlätta och framförallt påskynda ersättningsprocessen avsevärt.